Từ điển khác

TĐ Thuật Ngữ Thị Trường Chứng Khoán (A-A-V)

60,000₫ 54,000₫

Từ điển thuật ngữ thị trường chứng khoán Anh - Anh - Việt là cuốn từ điển đầy đủ và cập nhật nhất về thị trường chứng khoán, lần đầu tiên được trình bày song ngữ Anh - Anh - Việt giúp bạn đọc tra cứu và tìm hiểu mọi khái niệm về thị trường chứng k...

Từ điển Bách khoa Britannica (Tập 1 + Tập 2)

3,000,000₫ 2,700,000₫

Từ điển Britannica bản tiếng Việt gồm 2 tập, tổng cộng 3.056 trang, với 28.000 mục từ, thuộc 51 lĩnh vực: Ngôn ngữ học, Vật lý, Nhân chủng học, Địa lý, Triết học, Tôn giáo, Động vật học, Kinh tế, Kiến trúc, Nghệ thuật, Điện ảnh – Sân khấu… Ngoài r...

Từ điển Việt - Nga (Bìa cứng)
- 20%

Từ điển Việt - Nga (Bìa cứng)

135,000₫ 108,000₫

Kể từ khi quyển "Từ điển Việt-Nga" đầu tiên trong lịch sử từ điển học Xô-viết do tập thể tác giả Liên Xô biên soạn, giáo sư Ô-sa-nhin I.M. và Vũ Đăng Ất hiệu đính (Ma-xcơ-va, 1961) ra đời đến nay đã qua 30 năm. Tình hình đó đòi hỏi cấp thiết phải ...

Có tất cả 3 sản phẩm