Tiếng Nga
Từ điển Việt - Nga (Bìa cứng)
- 20%

Từ điển Việt - Nga (Bìa cứng)

135,000₫ 108,000₫

Kể từ khi quyển "Từ điển Việt-Nga" đầu tiên trong lịch sử từ điển học Xô-viết do tập thể tác giả Liên Xô biên soạn, giáo sư Ô-sa-nhin I.M. và Vũ Đăng Ất hiệu đính (Ma-xcơ-va, 1961) ra đời đến nay đã qua 30 năm. Tình hình đó đòi hỏi cấp thiết phải ...

Có tất cả 1 sản phẩm