Quản trị kinh doanh
Chiến Lược Đại Dương Xanh
- 20%
Chiến Lược Đại Dương Xanh
W. Chan Kim - Renée Mauborgne
199,000₫ 159,000₫
Thêm vào giỏ

Chiến Lược Đại Dương Xanh

199,000₫ 159,000₫

Vậy Chiến lược Đại dương xanh là gì? Các tác giả đã giải thích bằng cách so sánh với chiến lược đại dương đỏ, tức là lối suy nghĩ truyền thống thông thường:1. ĐỪNG cạnh tranh trong khoảng thị trường đang tồn tại, HÃY tạo ra một thị trường không có...

Có tất cả 1 sản phẩm