Khoa học tự nhiên

Bài tập giải tích hàm

54,000₫

Sách Bài Tập Giải Tích Hàm gồm sáu chương tương ứng với sáu chương của giáo trình Giải tích hàm. Ngoài các bài tập mà đề bài đã được cho ở cuối mỗi chương của giáo trình, chúng tôi đưa thêm vào một số bài tập mới. Cuốn sách này gồm những nội dung ...

Bài tập hóa học đại cương

52,000₫

Cuốn sách  Bài tập Hóa học đại cương được viết theo đúng nội dung cuốn Hóa học đại cương của cùng tac giả do Nhà xuất bản giáo dục xuất bản năm 2013. Nộn dung cuốn sách: Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn cách giải các bài tập hóa học về cấu tạo nguyê...

Bài tập hóa học hữu cơ

90,000₫

Nội dung bao gồm 17 chương về các khái niệm, các quy luật, các học thuyết quan trọng của hoá học hữu cơ biểu hiện muôn hình muôn vẻ trong mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của hầu hết các loại hợp chất hữu cơ.####Công ty phát hànhNXB Giáo Dục...

Bài tập hóa học vô cơ

35,000₫

"Bài tập Hóa học Vô cơ" dành cho chương trình Đại học và sau Đại học. Để đáp ứng như cầu của đông đảo sinh viên và học viên cao học, chúng tôi đã biên soạn và xuất bản cuốn sách  Cuốn sách này được biên soạn theo tinh thần của bộ sách "Hóa học vô ...

Bài tập Hoá Lí
Nguyễn Văn Duệ, Trần Hiệp Hải

Bài tập Hoá Lí

60,000₫

Nội dung sách bài tập hóa lí bao gồm 4 phần :Phần một. NHIỆT ĐỘNG LỰC HÓA HỌC Chương I – Một số khái niệm và đại lượng cơ bản. Một số hệ thức toán học thường dùng Chương II – Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học. Nhiệt hoá học. Chương III – N...

Bài tập số học
Nguyễn Tiến Quang

Bài tập số học

40,000₫

Sách gồm 2 phần :Phần 1. Bài tập Phần 2. Hướng dẫn giải Sách bao gồm các chương Chương 1. Số tự nhiên Chương 2. Số nguyên Chương 3. Lý thuyết chia hết trong vành số nguyên. Chương 4. Lý thuyết đồng dư thức. Chương 5. Số hữu tỷ Chương 6. Số...

Bài tập thống kê
Đặng Hùng Thắng

Bài tập thống kê

19,500₫

Với tinh thần giúp cho các bạn sinh viên có thể củng cố và nắm vững các kiến thức cơ bản về lý thuyết Xác suất và Thống kê trong chương trình học, và giúp các bạn có thể tự học. Sách dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng các trường thuộc khối Kinh...

Bài tập vật lí lí thuyết Tập 1

45,000₫

Tuyển tập các bài tập Vật lí lí thuyết nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập bộ môn Vật lí lí thuyết ở các trường Đại học Sư phạm. Khác với các tuyển tập các bài tập vật lí lí thuyết đã xuất bản, tuyển tập này có lời giải sẵn từ dễ đến khó nh...

Bài tập vật lí lí thuyết Tập 2

55,000₫

Tuyển tập các bài tập vật lý lý thuyết nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập bộ môn Vật lý lý thuyết ở các trường Đại học Sư phạm. Tuyển tập này có lời giải sẵn từ dễ đến khó nhằm giúp sinh viên làm quen với các phương pháp giải bài tập vật l...

Cơ sở hóa học lập thể

65,000₫

Nội dung bao gồm 9 chương khái quát về các đồng phân quang học, biến thể raxemic, đồng phân quang học do bất đối xứng phân tử, đồng phân hình học của các hợp chất có nối đôi trong phân tử hay đồng phân lập thể, cấu hình không gian, cấu dạng của cá...

Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

98,000₫

Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học được biên soạn nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về: cơ sở của Nhiệt động lực học hóa học; cơ sở của Động hóa học; mối liên hệ giữa thành phần cấu tạo và tính chất của chất tan, dung dịch đặc biệ...

Cơ sở sinh học phân tử

65,000₫

Cuốn sách cơ sở sinh học phân tử giúp chúng ta hiểu biết các kiến thức của sinh học phân tử cho phép chúng ta giải thích được môi quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các phân tử sinh học cũng như sự vận hành và kiểm soát các quá trình hoá sinh ...

Cơ sở sinh thái học

65,000₫

Sinh thái học là một trong những môn học cơ sở của sinh học, nghiên cứu về mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với sinh vật và sinh vật với môn trường tồn tại của nó ở những mức độ tổ chức khác nhau, từ cá thể, quần thể đến quần xã sinh vật và hệ ...

Cơ sở Vật lí tập 1
Đàm Trung Đồn (dịch)

Cơ sở Vật lí tập 1

86,000₫

Quyển sách “CƠ SỞ VẬT LÍ – Tập Một: Cơ học I”gồm 10 chương: đo lường; chuyển động thẳng; vectơ; chuyển động trong không gian hai và ba chiều; lực và chuyển động – I; lực và chuyển động – II; công và động năng; bảo toàn năng lượng; hệ hạt và va chạ...

Cơ sở Vật lý - Tập 6
Halliday (Phan Văn Thích - dịch)

Cơ sở Vật lý - Tập 6

94,000₫

Quyển sách “CƠ SỞ VẬT LÍ – Tập Sáu : Quang học và vật lý lượng tử”gồm 10 chương: giới thiệu kiến thức và một số bài tập về: quang hình học, giao thoa, nhiễu xạ, thuyết tương đối, sau đó là vật lí lượng tử, nguyên tử, hạt nhân và cuối cùng là năng ...

Cơ sở Vật lý tập 3

42,000₫

Quyển sách “CƠ SỞ VẬT LÍ – Tập Ba: Nhiệt học”gồm 4 chương: trình bày lý thuyết và bài tập về nhiệt động lực học, nhiệt độ, nhiệt giai, nhiệt lượng, định luật thứ nhất của nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí, Entropi và định luật thứ hai c...

Cơ sở Vật lý tập 4
David Halliday - Ðàm Trung Ðồn (dịch)

Cơ sở Vật lý tập 4

57,000₫

Quyển sách “CƠ SỞ VẬT LÍ – Tập Bốn: Điện học”gồm 7 chương: giới thiệu kiến thức và một số bài tập về: điện tích, điện trường, định luật Gauss, điện thế, điện năng, dòng điện và điện trở, mạch điện. Hình thức quyển sách trình bày rõ ràng, ở cuối mỗ...

Đại số đại cương

24,000₫

Môn học Đại số đại cương hãy Đại số hiện đại đượng giảng dạy cho sinh viên tuán vào những kỳ của khóa học. Với môn học này sinh viên đã được làm quen với cấu trúc trừu tượng vượt qua ngoài khuôn khổ quen thuộc của các hệ thống số và phương trình t...

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

47,000₫

Đại số tuyến tính là một ngành toán học nghiên cứu về không gian vectơ, hệ phương trình tuyến tính và các phép biến đổi tuyến tính giữa chúng. Các khái niệm vectơ trong không gian vectơ, ma trận và các định thức là những công cụ rất quan trọng tro...

Động vật học có xương sống

75,000₫

Giới thiệu nguồn gốc, sự tiến hoá, đặc điểm sinh thái, đặc điểm sinh học, cấu tạo, chức năng của động vật có xương sống thuộc ngành nửa dây sống, ngành dây sống, phân ngành có xương sống, lớp cá miệng tròn, lớp cá sụn, lớp cá xương, lớp lưỡng cư, ...

Có tất cả 63 sản phẩm