NXB Giáo Dục

500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô

43,000₫

Nhằm tạo thuận tiện cho sinh viên trong quá trình học tập và tự đánh giá về môn học, tác giả đã biên soạn cuốn sách theo kết cấu các câu hỏi trong phần trắc nghiệm theo thứ tự chương được trình bày trong giáo trình của Trường Đại học Kinh tế. Phần...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Bộ não và nhận thức

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Bộ não và nhận thứcBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tạ...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Cổ Sinh vật

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Cổ Sinh vậtBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại sao?” ...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Đại Dương

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Đại DươngBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại sao?” để...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Điện tử thông tin

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Điện tử thông tinBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại ...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Động Vật

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Động VậtBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại sao?” để ...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Giao thông và Kiến trúc

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Giao thông và Kiến trúcBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”,...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Hàng Không vũ trụ

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Hàng Không vũ trụBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại ...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Hóa học

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Hóa họcBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại sao?” để t...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Năng lượng môi trường

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Năng lượng môi trườngBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Sự sống

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Sự sốngBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại sao?” để t...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Thiên tai và phòng chống

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Thiên tai và phòng chốngBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Thực Vật

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Thực VậtBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại sao?” để ...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Trái Đất

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ - Mười vạn câu hỏi vì sao - Trái đấtBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại sao?” để...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Vật lý

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Vật LýBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại sao?” để tr...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Vũ khí quốc phòng

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Vũ khí quốc phòngBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại ...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Y học

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao - Y họcBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại sao?” để trì...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao -Thiên Văn học

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao -Thiên Văn họcBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại sao?”...

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao -Toán học

180,000₫ 153,000₫

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi vì sao -Toán họcBách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi “Thế nào?”, “Tại sao?” để t...

Bài Tập Cơ Học Đất
Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông

Bài Tập Cơ Học Đất

58,000₫

Cuốn sách Bài Tập Cơ Học Đất bao gồm các nội dung sau: Chương 1: Tính chất vật lí của đất và phân loại đất Chương 2: Tính chất cơ học của đất Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất Chương 4: Lún của nền đất Chương 5: Sức chịu tải của nền đất và ổn đ...

Có tất cả 439 sản phẩm